Ogenblikje

Wedstrijdprogramma

 
 • Alle poules
 • Poule A
 • Poule B
 • Poule C
 • Alle teams
 • Buurman & Buurman 1
 • Buurman & Buurman 2
 • Het Chaamsche Wapen
 • Christianen
 • D.B.Z.
 • Diamonds
 • 't Ginneken 1
 • De Grens
 • 't Haasje
 • BV Haasje Over
 • 't Hoekske 2
 • De Kei
 • Krijt Uw Topje
 • De Kromme Keu
 • Mieke Pap
 • Parkzicht 1
 • Parkzicht 2
 • Parkzicht 3
 • 't Pleintje
 • Café De Polder
 • Café Roeloffs 1
 • Café Roeloffs 2
 • De Statie 1
 • De Statie 2
 • De Statie 3
 • De Statie 4
 • Tourmalet 1
 • Tourmalet 2
 • 't Hoekske 1
 • W.S.N
woensdag 15 januari 2020 19:30u.
't Hoekske 2 - 't Haasje
zaterdag 18 januari 2020 14:00u.
Café De Polder - W.S.N
Vandaag 22 januari 2020 19:30u.
't Ginneken 1 - De Grens
Mieke Pap - 't Hoekske 1
vrijdag 24 januari 2020 19:30u.
Krijt Uw Topje - Het Chaamsche Wapen
De Statie 3 - Tourmalet 2
zaterdag 25 januari 2020 14:00u.
Buurman & Buurman 1 - De Statie 4
woensdag 29 januari 2020 19:30u.
't Ginneken 1 - Parkzicht 2
't Hoekske 2 - Krijt Uw Topje
Tourmalet 1 - 't Pleintje
De Statie 1 - De Kromme Keu
vrijdag 31 januari 2020 19:30u.
De Kei - D.B.Z.
zaterdag 1 februari 2020 14:00u.
Diamonds - De Statie 2
Het Chaamsche Wapen - Café Roeloffs 1
Parkzicht 1 - Buurman & Buurman 2
Café Roeloffs 2 - W.S.N
woensdag 5 februari 2020 19:30u.
Tourmalet 2 - Parkzicht 3
POULE A
2. 't Hoekske 2 8 28
4. Diamonds 9 26
5. Krijt Uw Topje 8 24
6. Parkzicht 2 9 24
7. De Statie 2 9 20
8. 't Ginneken 1 8 18
9. De Grens 8 17
10. 't Haasje 8 13
POULE B
1. 't Hoekske 1 8 28
2. D.B.Z. 8 26
3. Tourmalet 2 8 26
4. De Kei 8 24
5. De Statie 4 8 22
6. Parkzicht 3 9 22
7. Mieke Pap 8 21
8. De Statie 3 8 20
9. Christianen 9 18
POULE C
2. BV Haasje Over 9 29
3. Parkzicht 1 9 29
4. Café De Polder 8 25
5. Tourmalet 1 9 25
6. De Kromme Keu 9 23
7. W.S.N 8 22
8. De Statie 1 9 22
9. 't Pleintje 9 18