Ogenblikje

Reglement

 
 • Een regio driebandenteam bestaat uit minimaal vier en maximaal zes spelers.
 • Na 31 januari van elk te spelen seizoen mag het team niet meer worden gewijzigd. Wordt een team vóór 31 januari gewijzigd in aantal of spelers dan moet dit aan de wedstrijdleiding gemeld worden vóór het gewijzigde team in actie komt.
 • Op de finaledag hebben alleen zij recht om te spelen indien zij dat competitiejaar minstens 4 wedstrijden in hun team hebben gespeeld.
 • Op een wedstrijd dag wordt op volgorde van gemiddelde tegen elkaar gespeeld. De hoogste gemiddeldes tegen elkaar, de middelste gemiddeldes tegen elkaar, de laagste gemiddeldes tegen elkaar. De volgorde van de partijen worden bepaald door het thuis spelende team.
 • Elke speler telt zijn caramboles hardop. Hij dient het aantal behaalde caramboles hardop door te geven aan de schrijver. De schrijver is steeds iemand van het thuis spelende team en let goed op dat de partij correct verloopt. Mocht er geen scorebord in het biljartlokaal aanwezig zijn, dan roept de hij om de 10 beurten de stand om.
 • Een partij is beëindigd zodra min. één speler zijn te behalen caramboles gespeeld heeft, of 60 beurten bereikt zijn. In het laatste geval is voor de speler die niet is opgegaan de 60ste beurt de nabeurt, en wordt de uitslag bepaald aan de hand van de behaalde caramboles / te behalen caramboles.
 • Tijdens de wedstrijden mag er geen rokerspauze genomen worden.
 • Per gewonnen partij krijgt een team 2 punten met een maximum van 4 punten per wedstrijd.
  Dit betekent dat alleen de volgende uitslagen mogelijk zijn: 4-0 (0-4), 4-1 (1-4), 4-2 (2-4), en 3-3.
 • De wedstrijdformulieren dienen binnen twee dagen op de website ingevuld of gemaild te worden naar uitslagen@regiocompetitiechaam.nl. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het tijdig indienen.
  Het niet tijdig indienen kan 4-0 verlies tot gevolg hebben!
 • Na afloop van de competitie hebben de nrs 1 van de poules zich direct geplaatst voor de finaledag
 • De nummers 2 van de poules spelen een onderlinge strijd uit voor de resterende finaleplaats. Dit wordt gespeeld op een nader te bepalen locatie en datum.
 • Er wordt gespeeld naar handicap. Het aantal te behalen caramboles is het getrimde[1] gemiddelde x 40 plus 4 met een minimum van 18 caramboles. Halverwege de competitie worden de gemiddelden van nieuwe spelers herzien
 • De middagwedstrijden beginnen om 14.00 uur, ’s avonds om 19.30 uur. Van elk team wordt verwacht dat ze 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn.
 • Indien een wedstrijd niet door kan gaan dient dit min. 48 uur voor aanvang gemeld te worden bij zowel de teamleider van de tegenstander als de wedstrijdleiding. In onderling overleg wordt een nieuwe datum vastgesteld. Bij voorkeur binnen een week vóór of na de vastgestelde datum.
  Indien het afzeggende team op de afgesproken datum weer afzegt verliezen ze de wedstrijd met 4-0.
 • Attentie: wedstrijden die gepland zijn vóór 31 januari 2021 dienen ook uiterlijk 31 januari 2021 gespeeld te zijn ivm. de herziening van de gemiddelden van de spelers van de nieuwe teams!.
 • Er wordt in vier poules gespeeld. De poules zijn/worden door loting vastgesteld. Meerdere teams van één locatie zullen in verschillende poules geplaatst worden.
 • Als een team zich terug trekt uit de competitie zullen alle door dat team gespeelde wedstrijden komen te vervallen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
1) Het getrimde gemiddelde wordt berekend door van alle in het laatste seizoen gespeelde partijen de slechtste en beste partijen te verwijderen.
POULE A
3. 't Pleintje 1 2 6
4. Diamonds 2 6
5. De Statie 1 2 4
6. W.S.N 2 4
7. Parkzicht 2 1 0
POULE B
1. De Statie 2 3 12
2. 't Pleintje 3 2 6
4. De Kromme Keu 3 6
5. D.B.Z. 1 4
6. Babbelz 2 4
7. Parkzicht 1 1 2
POULE C
2. 't Jachthuis 2 6
3. 't Haasje 2 6
4. Parkzicht 3 1 4
6. Tourmalet A 1 4
7. De Statie 4 2 4
8. 't Ginneken 1 0
POULE D
2. De Statie 3 2 6
3. Tourmalet B 2 6
5. 't Hoekske 1 4
6. De Kei 2 4
7. 't Pleintje 2 1 2