Ogenblikje

Welkom

 

COVID-19

We hebben nog steeds te maken met het Corona virus.
Wij verzoeken onze leden dan ook zich op de hoogte te brengen (voor zover dat ze dat nog niet zijn) van de maatregelen die van kracht zijn in het land c.q regio waar gebiljart wordt, en deze ook op te volgen.

Berichten

Notulen Algemene ledenvergadering 18-08-2020

24-08-2020 door Bestuur

De vergadering begon om 20:15 uur en er waren 27 leden aanwezig.
Rond 20:30 uur sluiten nog 2 leden van ’t Hoekse 1 aan.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er wordt even stil gestaan bij het overlijden van Jan v/d Klundert en Jack Roovers.

De vergadering stelt geen prijs op het voorlezen van de notulen van januari jongstleden en we gaan dan ook verder met het financiële verslag.

Door ziekte had Jac Martens zich afgemeld voor de kascontrole.
Peter van Opstal had daarom alleen de boeken gecontroleerd en goed bevonden.

Johan bedankt voor het bijhouden van de financiën.

Eric Mathyssen wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Niemand heeft bezwaar dus wordt hij unaniem aangenomen.

Verder wordt er nog melding gemaakt van het te laat komen van ‘t Hoekske 1 tijdens de finaledag en dat dit niet meer mag gebeuren.
’t Hoekske 2 heeft zich op verzoek van het bestuur vrijwillig terug getrokken.

Door de corona zijn het voor iedereen onzekere tijden en we gaan proberen hier zo goed als mogelijk en soepeler mee om te gaan.

Een voorstel van Jac Martens om naar 4 poules te gaan wordt door de vergadering aangenomen en na de pauze volgt dan ook de loting. (Voor de uitslag van de loting zie de standen op deze site).

Er wordt afgesproken, om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen omtrent corona, alleen het speelschema voor de eerste eerste helft van de competitie op te stellen.

De contributie blijft € 50,00 per team.

Door dat het papieren boekje komt te vervallen kunnen de advertentiekosten naar beneden worden bijgesteld.

De penningmeester bepaald de prijzen per advertentie op de site.

 

Voor de rondvraag werd een verzoek om de aanvang van middagwedstrijden te verplaatsen naar 15:00 uur niet gehonoreerd.

Ger v Steenderen gaf aan dat de wedstrijden omstreeks half september kunnen beginnen.

Omstreeks 21:14 uur werd de vergadering gesloten en bedankte de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid.

POULE A
1. 't Pleintje 1 0 0
2. De Statie 1 0 0
3. Parkzicht 2 0 0
4. W.S.N 0 0
6. Diamonds 0 0
POULE B
1. D.B.Z. 1 4
2. De Statie 2 1 4
3. Babbelz 1 2
4. 't Pleintje 3 0 0
5. Parkzicht 1 0 0
8. De Kromme Keu 1 0
POULE C
2. 't Jachthuis 1 4
3. Tourmalet A 1 4
4. De Statie 4 1 2
5. 't Haasje 1 2
6. Parkzicht 3 0 0
8. 't Ginneken 1 0
POULE D
1. 't Pleintje 2 0 0
2. De Statie 3 0 0
4. Tourmalet B 0 0
5. De Kei 0 0
7. 't Hoekske 0 0